PursuitOfHappyness

Next pageArchive

(Source: xhi-everyonex)

"Ale w miarę czekania, przestaje się już czekać."

- (via alonememories)

(via come-death)